Pandemin leder till förändringar på Kulturbygge

Kulturbygge i Ytterjärna med restaurang, café, hotell, konferens, kulturprogram och andra publika aktiviteter har påverkats kraftigt av de restriktioner som föranletts av Covid 19. De intäkter som krävs för att upprätthålla verksamheten på nuvarande nivå har därför uteblivit och förändringar är nu nödvändiga.

Steneken Holding, där verksamheterna ingår, ser nu över omfattningen av engagemanget i Kulturbygge.  Vissa verksamheter kommer inte längre kunna drivas i egen regi och måste avvecklas, vilket tyvärr också kan komma att beröra ett antal anställda.

De planerade förändringarna ska vara genomförda vid årsskiftet. Vårt beslutade kulturprogram ska genomföras i höst, men vår ambitionsnivå vad gäller kringarrangemang, tillgänglighet, hotellövernattning med mera behöver ses över. 

Hur den fortsatta verksamheten under 2021 kommer att utformas är ännu inte klart.

Sajten Kulturbygge.nu som samlar information om platsen och de olika aktörer som verkar där planeras leva vidare och kommer att tillhandahålla uppdaterad information om höstens erbjudanden och aktiviteter.

Våra gäster är fortsatt varmt välkomna, men får räkna med vissa förändringar i vår servicenivå.

 

Juhani Selvani                                                       Staffan Jonsson
Ordförande i Steneken Holding                Vd Kulturbygge

Hitta hit

Kulturbygge Ytterjärna
153 91 Järna

Ta dig hit