Ytterjärna Forum

Ytterjärna Forum är ett digitalt magasin och del av Kulturbygges samhällsinitiativ.

I magasinet bevakas aktuella verksamheter, evenemang, artister och människor med koppling till erbjudanden och aktiviteter i området, liksom nya initiativ och idéer. Genom artiklar, intervjuer, notiser, blogginlägg och film lyfter vi också fram projekt, personer och verksamheter som arbetar utifrån en liknande vision som vår.

Till hemsida